Värdegrund

lodis är…

lodis är till för dig som…

lodis är inte ett forum för…

Vad är ett *hackerspace?

Hacking är ett fenomen som ofta syftar på att analysera och manipulera befintliga system och funktioner, vilket ger ökad förståelse samt möjliggör nya användningsområden. Kreativitet och problemlösning är centralt i detta. På lodis förespråkar vi en bred och inkluderande syn på hacking.

Sociala regler

Recurse Centers sociala regler gäller på Lodis:

Om någon påpekar att du är subtilt sexistisk eller bryter mot de sociala reglerna, oroa dig inte, bara be om ursäkt, reflektera och gå vidare. Det betyder inte att du är en “dålig” människa.

Engagemangsformer

Lodisar är personer som

[Ord]

nyckelbärare, nyckelhållare, vaktmästare, vårdare, nyckelmedlem, nyckelpersoner, prospekter, gatekeepers, dörröppnare, nyckelmedlem, nyckel person, råtta

key holder, janitor, key bearer, key chain

I lodis finns en grupp av [ord]. Dessa har ett stort ansvar genom att de har full tillgång till spacet dygnet runt. Detta innebär fritt tillträde att hänga och pyssla med egna projekt i spacet. Dessa personer får även öppna upp spacet för utomstående och arrangera events så länge dessa är i linje med lodis värdegrund.

[ord i plural] har fullt ansvar för dem de bjuder in i huset och i spacet och vad som händer där under dessa tillfällen. Lodis har ofta öppna dagar, kvällar eller tillställningar. Tanken är att verka för att regelbundet hålla spacet öppet för både tillfälliga och regelbundna besökare. Spacet är dock framförallt en plats för dess [ord i plural] att inspireras, hitta gemenskap och syssla med projekt. [ord]-skap i lodis är inte öppet.

Vem kan anordna events på lodis

Det är inte bara [ord i plural] som kan anordna events utan alla som har tillit från en [ord] kan göra detta. Alla events måste ha stöd från minst en [ord], som är ansvarig för öppning, låsning och larmning av spacet.

Hur blir en [ord]?

En [ord] förlorar sin nyckel och slutar att vara [ord] om något av följande händer

Hur fungerar förtroende och veto?

Kommunikationskanaler

Det finns en maillista för utomstående, nya, gamla och intresserade personer att hålla sig uppdaterade om vad som händer på spacet. Det finns även två huvudsakliga gruppchattar för regelbundna besökare: en för lodisar och en för [ord i plural].